Tag Archives: thuê máy in 3D

Dịch vụ thuê máy in 3D HaloTech

Dịch vụ thuê máy in 3D Bạn đang cần làm mẫu đồ án tốt nghiệp, in mẫu trước khi cho đúc khuôn, trải nghiệm công nghệ in 3D… nhưng bạn đang còn phân vân hay chưa có đủ chi phí để có thể mua một máy in 3D. HaloTech nay đã có dịch vụ thuê