Tag Archives: sợi nhựa in 3D ABS

Nhựa in 3D ABS

Một trong những phần quan trọng nhất của in 3D là sử dụng đúng vật liệu cho công việc in. Có rất nhiều yếu tố cần xem xét khi lựa chọn nhựa in 3D, như độ cứng, tính linh hoạt, độ chính xác và điều kiện đặc biệt của vật liệu có thể đạt yêu