Tag Archives: máy cnc đục tượng 4d

Máy CNC đục tượng gỗ 5 đầu

Máy CNC đục tượng gỗ 5 đầu là một loại máy công nghiệp được sử dụng để tạo ra các tượng gỗ hoặc các sản phẩm gỗ có hình dạng phức tạp. Máy này sử dụng công nghệ CNC (Computer Numerical Control – Điều khiển số máy tính) để tự động hoá quá trình gia