Tag Archives: in mẫu 3D nha khoa

Dịch vụ in 3D Resin

Dịch vụ in 3D giá rẻ - HaloTech
ỨNG DỤNG - Prototyping : Còn được gọi là tạo mẫu nhanh, tạo ra sản phẩm mẫu với chi phí ít hơn nhiều so với việc sử dụng các cách thức truyền thống. Các mẫu này sẽ được sử dụng để đánh giá hiệu suất của thiết kế, thường được sử dụng trong các chiến