Tag Archives: dịch vụ in 3d mô hình game

In 3D các nhân vật game

Máy in 3D là công nghệ sản xuất vật phẩm vật lý từ một mô hình kỹ thuật số. Trong việc in các nhân vật game, máy in 3D có thể được sử dụng để tạo ra các mô hình vật lý cho nhân vật game. Các ứng dụng của máy in 3D trong in