Spindle không chổi than 600W

Liên hệ

– Động cơ không chổi than 9000RPM
– Mã SP: WS55-600A
– Sử dụng collet: ER11

Kèm giá đỡ spindle size 65mm