Quạt DC 12V 60mm Nidec

Liên hệ

– Kích thước 60x60x15mm
– Mới 90%
– 12V 0,09A
– Mã SP: D06R-12SS1 01