Motor điện 1 pha AC 0.8 kw Parma 2820rpm

Liên hệ

– Motor điện 1 pha AC 220V
– Mã sp: Parma GMYL 80M1-2 B3
– RPM: 2820 50Hz
– Cốt 20mm