Động cơ bước Step 57 Thailand Minebea

Liên hệ

– Mã sp: 23KM-H349UEVA3006
– Kích thước động cơ: 57x57x50mm
– Cốt 8mm dài 12mm gắn sẵn puli đồng