Động cơ bước Nidec Step 57 dài 75mm

Liên hệ

– Thông số: 55x55x75mm
– Cốt 6.35mm, cốt dài 20mm gắn sẵn puli gang bản 8mm đường kính 20mm