Động cơ bước Nidec Step 57 dài 54mm

Liên hệ

– Thông số: 55x55x54mm,

– Cốt 6.35mm, cốt dài 23mm