Động cơ bước Nema 17 42x42x34mm

Liên hệ

– Động cơ bước hàng tốt, chất lượng cao
– Kích thước: 42x42x34mm
– Kèm puli gang D12 bản 6mm
– Cốt dài 10mm