Combo XZ chế máy

Liên hệ

– Trục Z sử dụng ray Hiwin EG15, BK BF, Vitme 16mm, hành trình 30-40mm
– Trục X sử dụng ray 15mm, gắn sẵn motor step 57 dài 75mm, vitme 16mm, hành trình 300 – 350mm