Combo part nhựa XY Makerbot

Liên hệ

1 bộ gồm part 3 part nhựa, 1 thanh nhôm gắn đầu đùn, 1 bộ đùn nhựa Makerbot