Công nghệ in 3D trong sinh học

CÔNG NGHỆ IN 3D TRONG SINH HỌC


Bạn có thể dễ dàng in 3D các mô hình kích thước của cơ thể, cho phép sinh viên  và học sinh kiểm tra và nghiên cứu các lĩnh vực cắt ngang phổi, tim và não. Điều này mở ra một thế giới khả năng cho giáo viên Sinh học, nhận ra rằng các hình ảnh 2D hoặc sách giáo khoa đại diện của các sinh vật sinh học có thể được tạo ra trong 3D đầy đủ với khớp nối thực tế.

Các dự án của sinh viên có thể được kết hợp với việc in 3D, kết hợp các nghiên cứu sinh học với công nghệ. Tạo lại các cơ sinh học của côn trùng, kiểm tra các sắc thái của cấu trúc xương hóa thạch, phát triển những cách mới để đại diện cho các tế bào và các cơ quan của con người, hoặc thậm chí bắt chước cấu trúc bên trong của các loài thực vật quý hiếm để chứng minh quá trình quang hợp.

Đối với các quản trị viên bộ phận, chi phí vật liệu phòng thí nghiệm và bảo dưỡng cũng có tác động tích cực. Với in ấn 3D cho các lớp sinh học, các quản trị viên đang thực hiện một phương pháp tiếp cận hợp lý để giảng dạy sẽ giúp tái tập trung ngân sách & thúc đẩy sự quan tâm của học sinh và sinh viên thông qua phương pháp mới.

Công cụ học trực quan


Các lớp sinh vật học hiện nay đang tận dụng sức mạnh của máy in 3D để cung cấp trợ giúp học tập trực quan cho sinh viên và học sinh. Tạo các mô hình 3d có thể được tương tác với kỹ thuật số và quan sát là dễ dàng hơn bao giờ hết.

mau in 3d sls 2 800.jpg

Thu hút sinh viên


Giáo viên và các giảng viên nhanh chóng nhận ra rằng in ấn 3D đang xác định lại chương trình học, tiết kiệm tiền và cung cấp những góc độ mới cho việc giảng dạy.

Các mô hình theo yêu cầu


Máy in 3D bổ sung thêm các công cụ mới cho chương trình học tập trong khi thay thế hoặc tăng cường các phương pháp truyền thống cũ. Ví dụ, thay vì xem các chi tiết của một protein dưới kính hiển vi, in một ví dụ hiển thị lớn cho lớp học.

Bài viết liên quan