Công nghệ in 3d trong hóa học

Công Nghệ In 3D Trong Hóa Học


Từ việc chế tạo các thiết bị phòng thí nghiệm theo yêu cầu để mô tả trực quan sự oxy hóa kim loại ở mức độ phân tử, in 3D đang mang lại một phương pháp giảng dạy hóa học trong giáo dục.

Công nghệ in 3d hỗ trợ không chỉ bạn in 3D ra đại diện nguyên tử của plutonium, bạn có thể tạo ra các nguyên tử rời để giúp sinh viên hiểu các phản ứng khác nhau.

Sinh viên hóa học tiên tiến tham gia ở mức độ chi tiết hơn, giúp phát triển các sợi filament mới, nhựa, bột, và vật liệu hữu cơ được tối ưu hóa cho việc in 3D. Công việc của họ giúp tạo ra và xác định các vật liệu mới với đặc tính cơ học đặc biệt, điện hoặc dẫn nhiệt, và các kết cấu khác nhau để in 3D. Một con đường phát triển khác cho giáo dục hóa học là khả năng in các vật chất hữu cơ 3D như đất, thực phẩm và protein. Trong lĩnh vực sinh hóa và công nghệ sinh học, các máy in 3D tạo ra tế bào cũng đang ở trên tiến trình phát triển

Tăng sự hấp dẫn với môn học


Các mô hình in 3D giúp trực quan và mô tả thực tế chất đại diện cho phản ứng, hấp dẫn đối với sinh viên có thể nổi trội với các phương pháp giáo dục khác nhau.

Ứng dụng đa ngành


 Máy in 3D hỗ trợ nhiều môn học dưới sự bảo vệ của hóa học, bao gồm các khía cạnh cụ thể của hóa sinh, hóa học hữu cơ, nhiệt động học hóa học và nhiều hơn nữa.

Mô hình Hóa học


Từ trường trung học đến đại học, in ấn 3D tích hợp với giáo dục hóa học giúp nâng cao khả năng học sinh học cách thế giới vi mô học của chúng ta hoạt động thông qua các mô hình quy mô lớn.

Bài viết liên quan