Chuyên mục: Ứng dụng

Công nghệ in 3d trong nghệ thuật

Công Nghệ In 3D Trong Nghệ Thuật Hãy để trí tưởng tượng của học sinh thỏa sức sáng tạo bằng cách sử dụng in 3D để tạo ra các tác phẩm điêu khắc trừu tượng, tác phẩm nghệ thuật cơ học hoặc thậm chí đúc khuôn. Giải phóng Sáng tạo với công nghệ 3D dành cho Thiết kế