Cách Thức Vận Chuyển

I. KHÁCH HÀNG TỰ VẬN CHUYỂN

Khách đến xưởng xem, mua máy trực tiếp và tự vận chuyển máy về.

II. HALOTECH GIAO HÀNG

HaloTech sẽ giao hàng đến địa chỉ + phương thức vận chuyển theo khách hàng yêu cầu, giao hàng trên toàn quốc, chi phí sẽ được thông báo đến quý khách hàng cho mỗi đơn hàng cụ thể.