Chuyên mục: Ứng dụng

Công nghệ in 3d trong xây dựng

CÔNG NGHỆ IN 3D TRONG XÂY DỰNG In 3D là lớp tuần tự máy tính kiểm soát của vật liệu để tạo ra 3 hình dạng chiều. Nó đặc biệt hữu ích cho việc tạo mẫu và để sản xuất các cấu kiện hình học phức tạp.Hệ thống in 3D được phát triển cho ngành xây dựng được gọi là Máy in 3D Xây dựng .

Công nghệ in 3d trong nghệ thuật

[vc_row bg_type=”bg_color” bg_override=”full” bg_color_value=”#51af5d”][vc_column][vc_column_text] Công Nghệ In 3D Trong Nghệ Thuật Hãy để trí tưởng tượng của học sinh thỏa sức sáng tạo bằng cách sử dụng in 3D để tạo ra các tác phẩm điêu khắc trừu tượng, tác phẩm nghệ thuật cơ học hoặc thậm chí đúc khuôn. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”1793″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] Giải phóng Sáng tạo

Công nghệ in 3d trong kiến trúc

[vc_row bg_type=”bg_color” bg_override=”full” bg_color_value=”#bbbbbb”][vc_column][vc_column_text] CÔNG NGHỆ IN 3D TRONG KIẾN TRÚC Máy in 3D dành cho các trường học đang nhanh chóng tạo bước tiến trong lớp học trên toàn quốc, kết hợp với nhiều chủ đề khác nhau theo nhiều cách khác nhau. Bất kể kỷ luật chuyên môn học thuật của bạn, một